جزئیات انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران / نفر دهم می توانند حقوق ماه قبل مدیران را در هر ماه مشاهده کنند.

بخشنامه انتشار عمومی اطلاعات حقوق و درآمد مسئولان، مدیران، مدیران و همکاران شاغل در دستگاه‌های زیرمجموعه. (29) قانون برنامه ریزی ششم.

به گزارش رجانیوس، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفافیت اطلاع رسانی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی کشور و با رعایت اصل شفافیت (اصول دوازده گانه حاکمیتی) برای مبارزه با ادارات. و اقتصادی (29) قانون برنامه ششم توسعه که میزان کلیه پرداخت‌های ناخالص ماهانه به مقامات، مأموران و مدیران مشمول این ماده را در ذیل اطلاعات حقوق و درآمد مقامات، مدیران، مدیران و همکاران آنها در دستگاه‌ها تعیین می‌کند. قوه مجریه، مشمول هنر. (29) قانون برنامه ششم اعمال می شود، به ترتیب در حوزه عمومی خواهد بود و در مالکیت عمومی خواهد بود، اقدامات زیر مورد نیاز است:

1- دستگاه های اجرایی موضوع این بخشنامه موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط و موافقت نامه های اعلام شده در دستورالعمل های منتشر شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سمت، نوع استخدام، مدرک، سمت، سنوات خدمت. و درج دقیق سمت های پرداختی نسبت تهیه لیست حقوق پرداختی و بارگذاری شده در سامانه ثبت حقوق و درآمد.

2- بالاترین دستگاه مجاز هزینه (حسابداران، مدیران مالی یا سمت های مشابه) دستگاه های اجرایی موظفند مبالغ پرداختی به مشمولان افشای اطلاعات (مسئولان، مدیران، مدیران و شرکای آنها) در این مورد را نظارت و تایید کنند. هنگام ارسال اطلاعات نهایی را به سامانه ارسال کرده و در صورت نیاز توضیحات لازم را در خصوص اقلام پرداختی مربوط به هر برگه وارد نمایید.

  سلیمی نمین از خودشیفتگی آیت الله هاشمی می گوید

3- درج و تائید نهایی اطلاعات پرداخت ناخالص ماهانه کلیه کارکنان اعم از مستمر و متناوب، نقدی و بدون نقد (معادل ریال) و سایر مزایا در سامانه ثبت حقوق و درآمد تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه امکان پذیر است. پنجم هر ماه .

تبصره: با توجه به درخواست های مکرر دستگاه های اجرایی کشور امکان بارگذاری و نهایی شدن اطلاعات مبالغ ناخالص پرداختی فروردین ماه 1401 برای کلیه کارکنان از تاریخ 1401/02/17 لغایت 25/02/1401 وجود دارد و پس از این تاریخ دیگر امکان پذیر نخواهد بود. امکان آپلود، تصحیح خطا، ویرایش و نهایی کردن اطلاعات حقوق و درآمد آوریل 1401 وجود دارد.

4- بعد از 25 هر ماه امکان بارگذاری اطلاعات پرداخت آن ماه برای دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه وجود ندارد و لیست این دستگاه ها به اطلاع عموم می رسد.

5- به منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار دقیق اطلاعات، امکان تصحیح اطلاعات تایید شده مرحله قبل از جمله اصلاح اطلاعات وارد شده یا معرفی اطلاعات جدید پرداخت در سامانه حقوق و مزایا برای آن دسته از دستگاه های اجرایی تا سقف بیست و روز پنجم ماه آپلود اطلاعات پرداخت فقط در یک مرحله و تا پنجمین ماه ماه بعد امکان پذیر است.

6- از این پس در دهمین روز هر ماه اطلاعات پرداختی مسئولین، مدیران، مدیران و همکاران آنها به استناد ماده. اختیارات و تایید بالاترین دستگاه مجاز هزینه (حسابداران، مدیران، عناوین مالی و یا مشابه) دستگاه های اجرایی که در سامانه حقوق و دستمزد بارگذاری شده است، به اطلاع عموم خواهد رسید.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

7- مرحله اول انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران روز سه شنبه 9 خرداد 1401 و شامل اطلاعات پرداخت مربوط به فروردین و اردیبهشت 1401 خواهد بود.

8- با توجه به درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم اصلاح فهرست‌های بارگذاری شده در سال‌های 1397 تا 1400 یا بارگذاری صورت‌حساب ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و درآمد درج نشده است، این فرصت تا تاریخ پایان ژوئن 1401

لذا دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه می‌توانند فهرست‌های مصوب را تنها یک‌بار اصلاح کنند و برای ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و درآمد کارکنان خود را بارگذاری نکرده‌اند، فهرست حقوق اضافه کنند. بدیهی است پس از پایان مدت مذکور امکان تصحیح اطلاعات پرداختی مربوط به سال های 1397 تا 1400 وجود نخواهد داشت.

9- نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه هنگام بارگذاری کلیه اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، بررسی صحت و سقم اطلاعات منتشر شده به طور کلی و مسئولیت عواقب ناشی از درج نادرست اطلاعات پرداخت. – بالاترین دستگاه اجرایی و بالاترین مجاز هزینه های رسمی (حسابداران، مدیران مالی یا سمت های مشابه) دستگاه اجرایی است.

دیدگاهتان را بنویسید