جزئیات عیدی کارگران و کارمندان سال 1400

به گفته وزارت کار، بر اساس قوانین وزارت کار، کلیه کارکنانی که طبق تعریف قانون کار شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال می شوند. آنها حقوق خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند که کف و سقف این پرداختی به ترتیب 5 میلیون و 310 هزار و 990 تن و 7 میلیون و 966 هزار و 485 تن است.

استعفا یا عزل مانع از پرداخت عیدی نیست

کارگرانی که به هر دلیلی محل کار خود را ترک کرده اند، بسته به ماه های کار، عیدی و پاداش با دوبرابر کردن حقوق پایه در فیش حقوقی تقسیم بر 12 ضرب در تعداد ماه تعلق می گیرد. پایه حقوق 2 میلیون و 655 هزار و 495 تن و سابقه 3 ماه فعالیت در محیط کار، عیدی یک میلیون و 327 هزار و 746 تن را دریافت می‌کند که این رقم بر اساس حداقل دستمزد سال 1400 محاسبه شده است.

پایه حقوق مبنای پرداخت عیدی است

عیدی کارکنانی که بیش از یک سال سابقه کار در محیط کار خود را دارند نیز بر اساس این فرمول محاسبه می شود. پایه حقوق کارگران سالانه افزایش می یابد و این پایه مبنای شناسنامه خواهد بود.معمولا عیدی کارگران به همراه حقوق در بهمن ماه پرداخت می شود اما پرداخت عیدی پایان اسفند ماه منع قانونی ندارد. .

در جدول زیر حداقل میزان عیدی (دارای حقوق پایه 2 میلیون و 655 هزار و 495 تن) به نسبت ماه های خدمت محاسبه شده است.

جزئیات عیدی کارگران و کارمندان سال 1400

تعرفه عیدی کارکنان دولت چقدر است؟

عیدی کارمندان کشور در سال 1401 بر اساس قانون «نحوه پرداخت شناسنامه کارمندان کشور» تعیین و به آنها پرداخت می شود. این قانون در سال 1374 به تصویب رسید و سازوکار مناسبی در این زمینه ایجاد کرد. مفاد این قانون بدین شرح است: «دولت موظف است اعتباری را که برای پرداخت عیدی به کارکنان خود اعطا می‌کند هر ساله اعم از نقدی یا بدون وجه به طور یکسان به همه کارکنان خود بازپرداخت کند. این شامل تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی می شود. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامی در ارتش و نیروی انتظامی مشمول این قانون می شوند.» بر اساس این قانون، حق الزحمه نهایی کارمندان دولت در سال 1401، هر چه باشد، چه نقدی و چه غیرنقدی، باید به طور یکسان به همه کارکنان پرداخت شود.

  دستور رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی بنادر

نحوه محاسبه شناسنامه کارمندان دولت

هر ساله طبق قانون جلسه هیات وزیران «نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت» تشکیل و برای تعیین میزان عیدی تصمیم گیری می شود. تصمیم برای تعیین میزان عیدی کارکنان دولت در سال 1401 در جلسه هیات وزیران گرفته شد و میزان آن مشخص شد. تعیین میزان عیدی این دسته از کارکنان بر اساس عوامل مختلفی از جمله حقوق، نرخ تورم و سایر عوامل مشابه است.

بر اساس محاسبه عیدی سال 1401 که توسط هیات وزیران بر اساس قانون فوق صورت گرفت، این میزان برای هر کارمند یک میلیون و 500 هزار تن برآورد شده است. به عبارت دیگر هر کارمند دولتی می تواند روی دریافت این مبلغ به عنوان عیدی در پایان سال حساب باز کند. به طور معمول مبلغ نهایی عیدی دریافتی کارکنان کمتر از این مقدار نخواهد بود.

منبع: آنا

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید