جنایت جدید رژیم اردوغان و سکوت سیاست خارجی ایران

11900 خبر اولیه

به نوشته سرمقاله، جنایت جدید رژیم اردوغان و سکوت سیاست خارجی ایران نگرانی اکوسیستم خاورمیانه بود.

رژیم اردوغان با ساخت پروژه GAP که شامل 22 سد و 13 نیروگاه برق در شاخه های دجله و فرات است، عراق، سوریه و ایران را به سرزمین های خالی از سکنه تبدیل خواهد کرد. این دزدی آب از ترکیه زمین های کشاورزی وسیع عراق را خشک می کند و خشکی زمین های عراق انبوهی از گرد و غبار را در ایران به وجود آورده که این روزها نفس مردم را بند می آورد.

سد آتاتورک که 75 درصد آب فرات را در خود ذخیره می کند و 50 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، معادل 650 سد در ایران و معادل نیمی از ظرفیت کل آب های ایران است و تبدیل به سوریه می شود.

دو اقدام قانونی در جامعه جهانی و فشار میدانی بر رژیم ترکیه که عامل ویرانی و کشتار در منطقه شده است، باید همزمان در دستور کار ایران، عراق و سوریه قرار گیرد.

پایان /

  رئیس جمهور: ما از اعتماد رهبر معظم انقلاب به دولت قدردانی می کنیم. برای از بین بردن تورم و تورم باید کاری متفاوت از سال گذشته انجام دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید