حاجی بابای در دستکاری خودروی ارزان قیمت 1401 نیز دست داشت

10490 خبر اولیه

بر اساس این تبصره، تغییر بخش‌هایی از لایحه بودجه 1401 کل کشور پس از تصویب در جلسه علنی مجلس و هیأت امنا (یا قبل از تصویب هیأت امنا)، ابعاد و گوشه‌ای به خود می‌گیرد. از آن عمومی می شود. و البته این سوال را مطرح می کند که آیا این هجوم ها و توقیف ها منحصر به بند واردات خودرو است یا اینکه این گونه مداخلات غیرقانونی در سایر بخش هایی که جامعه نسبت به آن حساس نیست، صورت گرفته است؟

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره جدیدی گفت: مصوبه واردات خودرو با مجوز هیئت رئیسه مجلس برای رفع نواقص در مجمع تشخیص لغو شد. کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و رفع ایراد هیأت عالی نظارت مجلس تشخیص، مصوبه واردات خودرو را لغو کرد. کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و رفع ایراد هیأت عالی نظارت مجلس تشخیص، مصوبه واردات خودرو را لغو کرد.

سخنان حاجی بابایی ابعاد جدیدی به خود گرفته و نشان می دهد که تصمیم گیری در مورد روند قانونی کشور به وضوح در سراسر کشور در حال انجام است.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت شورای تشخیص مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست های کلی نظام ارزیابی کرد، گفت: هیات امنا بدون تصویب مجمع نمی تواند بودجه را تصویب کند. ، نظر مجمع را اجرا می کند. مجلس در هنگام تصویب بودجه باید مشکلات و ابهامات هیات امنا و موارد مغایر با سیاست های کلی نظام را برطرف کند. ایرادات متعددی بر سر نظرات مختلف از جمله تصویب واردات خودرو به هیات امنا و هیات عالی نظارت بر حسب مقتضی باقی ماند تا من و تعدادی از اعضای کمیته مشترک یک روز صبح برای رفع این ایرادات هماهنگی کنیم. در شورای نگهبان و از ساعت 13:30 تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

  آمریکا هنوز برای مذاکره تصمیم نگرفته است/ تا ابد منتظر نخواهیم بود

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: در جلسه با اعضای هیات عالی نظارت شورای تشخیص مصلحت، مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو به رای گذاشته شد که به شدت مخالف و تقریباً اتفاق نظر بود.

اهمیت رای با اعضای هیات عالی نظارت در قانون اساسی چیست سوالی است که حاجی بابایی و همکارانش باید به آن پاسخ دهند.

او گفت که کمیته مشترک نمی‌تواند به تنهایی قطعنامه‌ای را اصلاح کند، مگر اینکه هیئت امناء یا شورا آن را در صورت اقتضا، خلاف قانون اساسی، قانون اساسی یا سیاست مشترک تشخیص دهند. حتی اگر قدرت لغو این مصوبه را نداشتیم، با مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودرو، ارسال این مصوبه به مجلس نتیجه ای نداشت.

یعنی کمیته مشترک درست عمل کرد و خود به خود قانون را تغییر داد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید