حاشیه های بی نهایت “نفتخیمیک آ”; چرا نام «ای جی» از فهرست بازنگری نظارتی و قضایی حذف شد؟

14523 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، بر اساس شنیده ها، در پرونده تشکیل شده در یک مرجع نظارتی مرتبط با حقوق های نجومی پتروشیم الف، در قسمت مربوط به یکی از اعضای هیئت مدیره پتروشیم الف، این سوال که چگونه می توان تخفیف ویژه به فرد در هنگام واگذاری منازل به سازمان، درگیری و برون سپاری پروژه، نحوه خرید زمین تحت پروژه و … موارد زیادی کشف و مورد توجه قرار گرفت که با وجود حجم کاری و مانور این شخص (ع.ی. ) در بحث عدم دریافت حقوق های نجومی ابعاد دیگری را نشان دهید همینطور است.

اطلاعات دریافتی از منابع ما حاکی از آن است که فردی به نام «نصر…خ» که در این پتروشیمی سمت ورزشی (!) نیز دارد، پشت صحنه مالی این عضو هیئت مدیره است و … پس بله بگو، قلک آن عضو هیئت مدیره.

در این راستا نهادهای امنیتی و قضایی می توانند نوع رابطه، میزان اموال، سفرهای داخلی و خارجی همزمان، میزان ورودی و خروجی مالی، تعداد اموال و دارایی های «NX» را تعیین کنند که رقم قابل توجهی است. و در عمل شخص پشت صحنه مالی «ای جی» بیشتر مورد تحقیق قرار می گیرد.

در همین راستا گفته می شود رئیس فعلی این شرکت پتروشیمی (YM) علیرغم عملکرد خوب خود در حوزه تخصصی خود، متأسفانه تحت تأثیر این عضو فاسد هیئت مدیره «ای جی» و عملکرد وی در این حوزه قرار گرفته است. کسب و کار و تصمیم گیری وی به اظهارات غیرحرفه ای این فرد (ع.ج.) موکول شد و در مورد اخیر پست سازمانی حساسی را برای این متهم که پرونده های مفتوح و متعددی در چندین نهاد قضایی و امنیتی دارد در نظر گرفت.

  اگر زنجیر چرخ نداشته باشیم چه؟

لازم به ذکر است این عضو هیئت مدیره در آخرین ماه سال 1400 با ارتباطات ناسالم موفق شد نام خود را از فهرست افراد تحت بازجویی نهادهای نظارتی و امنیتی خارج کند.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید