حداکثر سن کار در سال 1401 چقدر خواهد بود؟

طبق قانون حداکثر مرخصی کارگران 3 برابر حداقل دستمزد آنها خواهد بود.

به گزارش رجانیوس، اکبر گوربانی مشاور قانون کار و تامین اجتماعی درباره تعطیلی کارگران امسال گفت: حداقل دستمزد بر اساس حداقل دستمزد که در حال حاضر 2 میلیون و 655 هزار تن است و فردی که کار کرده است اگر کار کرده باشد. 44 ساعت در هفته حداقل دستمزد در 2 ضرب می شود که حداقل عیدی 5 میلیون و 350 خواهد بود.

مشاور کار و تامین اجتماعی گفت: افرادی که دستمزدشان بالاتر از حداقل دستمزد باشد، در صورتی که میزان عیدی بیش از 3 برابر حداقل دستمزد نباشد، به همان میزان عیدی خواهند داشت.

قربانی گفت: امسال حداقل تعطیلی افرادی که 44 ساعت در هفته کار کرده اند 5 میلیون و 350 هزار تن است اما عیدی پایان سال برای کارگران پاره وقت به همین نسبت کاهش می یابد.

وی افزود: حداکثر عیدی 3 برابر حداقل دستمزد یعنی 2 میلیون و 655 هزار تن ضرب در 3 می شود که 7 میلیون و 965 هزار تن می شود.

  زمان ثبت نام مردان مجرد بالای 25 سال در سامانه نهضت ملی مسکن تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید