حراج گوشت گوسفندی به نصف قیمت

به گزارش تحریریه، حراج گوشت نیم بها گوسفندی در فروشگاه های بزرگ و کوچک بی سر و صدا است که تبعات آن نابودی صنعت دامپروری کشور و از بین رفتن درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت.

قیمت گوشت گوسفندی از 30000 تن در هر کیلوگرم در سال 1392 به کمتر از 180000 تن در خرداد 1401 افزایش یافت که با افزایش کمتر از 500 درصدی نسبت به نیمی از سایر کالاها (حدود یک سوم) قیمت را کاهش داد. صرفه جویی در تولید گوسفند و از بین بردن درآمد کشاورزان و عشایر آسان است.

13552 خبر اولیه

قیمت کالاهای اجاره ای مانند فولاد و پتروشیمی که از رانت انرژی سنگین با تخفیف 90 درصدی مواد غذایی و انرژی نسبت به سایر کشورها برخوردار هستند، کالاهای آنها را نسبت به بازارهای داخلی گران کرده و با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. و هیچ کس کالاهای خود را تثبیت نمی کند، اما قیمت محصولات کشاورزی به دلیل واردات زیاد در معرض سرکوب شدید قیمت قرار می گیرد و درآمد آنها متناسب با تورم افزایش نیافته است که بهانه ای برای این اقدام غیرقانونی برای کاهش قیمت پروتئین است.

فقدان لابی گری سیاسی کشاورزان بی کفایت و سوء استفاده در مجلس شورای اسلامی که حافظ منافع اقشار ضعیف جامعه نیست، این گونه سیاست های مخرب و ناعادلانه را در پی داشته است.

تصمیم برای عدم افزایش قیمت کالاها برای کنترل تورم است، اما جریان های مرموز به جای اصلاح سیستم تورمی بانکی، مدام سیاست هایی مبنی بر سرکوب قیمت ها از جیب اقشار ضعیف را دنبال می کنند که پیامدهای فاجعه باری برای تولید و اشتغال خواهد داشت.

  تاج در حال حاضر ادامه دارد، منتظر پایان نباشید

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید