حسن روحانی خواستار جایگزینی همکاری با چین به جای غرب شد!

16137 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، حسن روحانی در گذشته کتابی نوشته است که در آن نکات جالبی را می توان یافت.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

پایان/

  سرزمین جدیدی برای نابودی جوگیر پایتخت ایران کشف شده است

دیدگاهتان را بنویسید