حقوق بازنشستگان برای کاهش شکاف حقوقی افزایش یافته است

2685 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، رجب رحمانی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: برای تامین نیازمندی های آنها، دولت پرداخت کرد.

عضو کمیته برنامه و بودجه افزود: نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران برای عدالت برای کاهش شکاف قانونی حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد و ایجاد تعادل البته در قانون پنج ساله هفتم انجام شده است. به مهارت ها و تخصص های خاصی توجه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: تورم امسال 38 درصد اعلام شده و افزایش مستمری ها نیز بر اساس تورم کالاهای اساسی و مایحتاج اساسی در نظر گرفته شده است که بر اساس مصوبه حداقل مستمری باید 5 میلیون و 580 هزار تن باشد. و بنابراین 57 درصد برای کارگران با حداقل دستمزد اضافه می شود. حقوق 10 میلیون و بیشتر لحاظ می شود که 10 درصد به اضافه 550 هزار تن افزایش می یابد و این میزان افزایش حقوق تا حدودی امیدوارکننده شده است.

رئیس مجلس نمایندگان قزوین با بیان اینکه افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت موکول شد که از نظر اقتصادی این کار را انجام دهد اما قیمت کالاهای اساسی باید مطابق با ۲۲ شهریور باشد. 1400 و افزایشی نداشته است. «دلیل یارانه 400 و 300 هزار تنی در نظر گرفته شده است که مردم بدون افزایش قیمت کالا را به دست مردم استفاده کنند و از 4200 تن مابه التفاوت را دولت پرداخت خواهد کرد. ارز خارجی.

وی ادامه داد: این عملیات بزرگ اقتصادی در شرایط فعلی ضروری بود و در مجموع مزایای آن بیشتر از معایب آن است و دولت و مجلس بهترین روش ها را به کار می گیرند تا مردم ظلم نشوند.

  عصای موسی به اسرائیل حمله می کند

منبع: خانه ملت

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید