حقوق زندانیان شاغل چقدر است؟

به گزارش رجانیوس، مدیرعامل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور درباره حقوق زندانیان گفت: شورای حقوق و دستمزد این سازمان تابع قانون کار است.

تصویری که ما از زندان داریم این است که زندانیان در اتاق‌ها (سلول‌ها) نگهداری می‌شوند و همه تختی دارند که همیشه روی آن دراز می‌کشند و به اتفاقات گذشته فکر می‌کنند یا با دیگر یاران خود دعوا می‌کنند، اما شرایط زندانیان تغییر کرده است. .

این تصویر کلیشه ای با آنچه اکنون در زندان ها انجام می شود فاصله زیادی دارد. زندان ها دیگر تنها مکان هایی نیستند که زندانیان در آن زمان خود را در زندان می گذرانند، بلکه مسئولان زندان برای کار و حرفه آموزی زندانیان برنامه هایی دارند، زندان باید هدر برود، پس باید حرفه ای بیاموزند و در زندان کار کنند.

حقوق زندانیان شاغل چقدر است؟

اشتغال و حرفه آموزی نیز در سند تحول قوه قضاییه و طرح تحول قوه قضائیه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و طرح صبحگاهی سازمان زندان ها (برنامه ریزی، اشتغال، مددجویان و قوه قضائیه) در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه است. به عنوان تمرکز بر غلبه بر چالش های موجود از آوریل سال جاری، توسعه راه حل های لازم برای کمک به زندانیان و خانواده های آنها آغاز شده است.

این طرح با محوریت تحول زندانیان در حوزه «اشتغال مولد و پایدار» و «حرفه‌آموزی» زندانیان و خانواده‌های آنان از زندان‌های استان گیلان است.

جامعه هدف طرح بامداد زندانیان و آزادگان و خانواده های آنان است و با این طرح مددجویان مراکز نه تنها در دوران حبس بلکه از طریق حرفه آموزی نیز می توانند اشتغال مستمر خود را تضمین کنند.

  مجلس هیچ قانون و تصمیمی در مورد فروش خودرو در بورس ندارد. ما با سازوکار فعلی موافق نیستیم

در همین راستا، گلمعلی محمدی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در تاریخ 30 اردیبهشت ماه با اشاره به امکانات مناسب مجلس در بودجه و کمبود بودجه از زندان نسوان استان تهران بازدید کرد. مالیات استخدام زندان سر کار آمده اند پس با وجود این امکانات و ایجاد حقوق عادلانه، مددجو نباید بیکار باشد.

علی رستمی، مدیرکل زندان های سازمان زندان ها و مدیرکل سابق زندان های استان تهران نیز در خصوص استخدام زندانیان به ایرنا گفت: برای تامین معاش خانواده های آنها در خارج از زندان کافی و در نهایت کافی است.

وی با اشاره به ارتقای حقوق زندانیان ادامه داد: کارگاه های آموزشی می تواند بخشی از نیاز خانواده باشد، آنها را تحت پوشش قرار دهید.

رستمی گفت: هم اکنون طرح حقوق زندانیان استان گیلان به صورت آزمایشی در حال اجراست و این طرح در سایر استان ها نیز تدوین می شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 2 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و هزینه معیشت خانواده کارگر تعیین شود. در سال جاری دستمزد روزانه کارگران یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال است.

دیدگاهتان را بنویسید