حکایت افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت

به گزارش سرمقاله، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی گفت: کمترین حقوق 5 میلیون تن است که 5 میلیون و 600 هزار تن است و حداقل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان است. 5 میلیون تن است که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حداکثر حقوق کارکنان باید 7 برابر حداقل دستمزد باشد.

وی افزود: افرادی که از 5 میلیون تا 15 میلیون دریافت می کنند 10 درصد، مازاد بر 15 تا 25 میلیون تن 15 درصد و مازاد بر 25 میلیون تن تا 7 برابر 20 درصد مالیات می پردازند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه بودجه کشور افزایش نیافته و بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشده است، تاکید کرد: در سال 1401 با مصوبات ما حقوق 100 و 200 میلیونی دیگر پرداخت نمی شود.

در حالی که رئیس کمیته مشترک از افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت خبر داد، به نظر می رسد حداقل دستمزد در سال 1401 افزایش چشمگیری داشته است. دستمزدها 10 درصد بوده است.

جزئیات لایحه بودجه سال 1401 که توسط دولت به مجلس تقدیم شد نشان داد که در سال 1401 میزان دریافتی افراد به تدریج از 5 درصد به 29 درصد افزایش می یابد و به این ترتیب درصد افزایش حقوق برای همه افراد یکسان نخواهد بود. به این ترتیب پایه حداقل دستمزد 1401 کارمندان با 29 درصد افزایش از 3 میلیون و پانصد هزار تن به 4 میلیون و پانصد هزار تن رسیده است که اکنون در کمیسیون تلفیق تغییر قابل توجهی یافته است.

  چرا وزیر صمت همچنان وعده برداشت محصول را داد و بخشنامه واردات خودرو را صادر نکرد؟

افزایش حداقل دستمزد کارگران با حد نصاب 29 درصد. 4 میلیون و نهصد هزار تن

لازم به ذکر است که بر اساس حد نصاب افزایش حقوق در برنامه دولت (افزایش حداقل دستمزد 29 درصدی)، مجموع حقوق دریافتی پرداخت کنندگان بخش خصوصی برای افراد مجرد (بدون احتساب ارشدیت) سه میلیون و هفتصد هزار نفر است. تومان امسال به حدود 4 میلیون و نهصد هزار تومان افزایش یافت. باید دید با توجه به تغییر حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در مذاکرات شورای عالی کار در پایان سال 1400 حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد.

11397 خبر اولیه

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید