خبرگزاری فارس دو برابر می کند!

11863 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، خبرگزاری فارس به منظور افزایش شبکه های ضدانقلاب علیه طرح انقلابی دولت اصلی، مستقیماً قیمت مرغ را با پرداخت یارانه نقدی به جای دلار برای اجاره ۴۲۰۰ تنی محاسبه کرد. .

در حالی که قیمت مرغ در بازارهای جهانی بین 60 تا 90 سنت است، این آژانس اصرار دارد که قیمت مرغ را 60 هزار تن اعلام کند که بیش از دو برابر قیمت مرغ در بازار است. یعنی قیمت مرغ به گفته این خبرگزاری 90 سنت نیست که باید 2.2 دلار باشد!

پایان /

  از سنت غلط سایت ریاست جمهوری بگذریم

دیدگاهتان را بنویسید