خبر خوش برای بدهکاران ارزی

14153 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صلح و مدیرعامل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری این نشست گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 2) از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، کمیته اقدام پولی مجاز شد در هشتاد و دومین جلسه کمیته اقدام پولی و با موافقت اعضای این کمیته نسبت به تمدید مهلت ها تصمیم گیری کند. مهلت اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان دارای بدهی ارزی مربوط به سال 1400 تا پایان شهریور 1301 تمدید شد.

وی افزود: این مهلت برای آخرین بار تمدید می شود و صادرکنندگانی که هنوز نتوانسته اند به تعهدات سال 1400 خود عمل کنند باید در اسرع وقت با روش های درج شده در بسته سیاست های بازگشت ارز از صادرات اقدام کنند.

پیمان پاک ادامه داد: معافیت مالیاتی نیز با توجه به انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات در سال 1400 به صادرکنندگان واجد شرایط تا پایان شهریور ماه تعلق می گیرد.

پایان/

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید