خبر ویژه برای مردم

9238 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، آیت الله رئیسی با جسارت به شبهه ها در مورد جریان های رانت خواری پایان داد و نوشت: اوایل امسال حذف 4200 تنی به گونه ای اتفاق می افتد که اقتصاد کشور شوکه نشود.

این اقدام دولت باعث کاهش شدت تورم و کاهش نوسانات ارزی در بازار می شود که یکی از پایه های ایجاد ثبات و حرکت رو به جلو در اقتصاد کشور است.

این اقدام دولت شوکی در اقتصاد ایجاد نمی کند و جریان ذینفعان از رانت برای حفظ این رانت صدها هزار میلیارد تن انجام می شود و مبنای علمی ندارد.

پایان /

  دولت کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی را با موفقیت پشت سر گذاشت / در سال گذشته 1800 واحد تولیدی غیرفعال احیا شد / سفرهای استانی روحیه جدیدی به بخش خصوصی و دولتی بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید