خصوصی سازی غیرواقعی صنعت خودرو بن بست بی بازگشت است

13759 خبر اولیه

لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اتاق خبر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در اواخر خردادماه چه می شود، گفت: سال گذشته رئیس جمهور بر موضوع انتقال هر چه سریعتر صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی و داخلی تاکید کرد، اما همچنان منتظر هستیم تا دستورالعمل های مربوطه تدوین و از سوی وزارت صمت به هیئت دولت ارسال شود تا موضوع به تفصیل بررسی شود.

وی افزود: نکته مهم در این زمینه و شاید به دلیل عدم ارائه دستورالعمل های مربوطه به موقع، یعنی. در پایان خرداد ماه، اهمیت واگذاری سهام دولت در بخش خصوصی واقعی با دو معیار سرمایه و تخصص را نمی توان نادیده گرفت.

سیاهکلی با بیان اینکه واگذاری غیرقانونی به صنعت خودرو هرگز نباید اتفاق بیفتد، تصریح کرد: واگذاری اشتباه سهام دولتی به شرکت های خودروساز نگران کننده خواهد بود، بنابراین باید برای نظارت بر رقابت و شکستن انحصار دولت کار تخصصی انجام شود و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت ها و کاهش قیمت ها خواهیم بود. افزایش رقابت در صنعت خودرو

یکی از اعضای کمیته صنایع و معادن در خصوص آسیب های ناشی از انتقال غیرتخصصی و تجربه زیانبار این روند در سال های اخیر گفت: برای برون رفت از آن گفت: مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده است، به طوری که ما می توانیم از آن خارج شویم. امید است دستورالعمل واگذاری خودرو به وزارت صمت به گونه ای نوشته و تدوین شود که مولفه های مهمی مانند سرمایه و تخصص و علاقه به کار و خدمت به مردم و ایجاد رقابت در این صنعت از خریدار برای فروش دولتی بخواهد. سهام این شرکت ها به شکل مطلوب و مطلوب تا پایان سال جاری.

  ماموریت ماموران شهرداری به وزارت راه غیرقانونی است

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید