خط فقر مسکن در سال 1401 اعلام شد

12032 خبر اولیه

به گزارش تحریریه به نقل از وزارت تعاون، سیدهادی موسوی نیک، مدیرکل پژوهش های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «فقر مسکن» با استناد به بررسی انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حوزه مسکن: نشان می دهد که چگونه و تا چه حد مسکن و فقر مسکن بدتر شده است.

وی گفت: خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه های مسکن دیگر هزینه های زندگی را به نحو شایسته ای کاهش می دهند که این امر کمی اجتناب ناپذیرتر از سایر هزینه ها است. خانواده ها حتی برای تامین هزینه های مسکن هزینه غذا و مایحتاج اولیه را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: در این بحث مسکن ارزان قیمت که ملاک محسوب می شود، وضعیت در برخی استان ها حادتر از سایر کشورهاست و تا 80 درصد خانوارهای مستاجر در تهران سهم خود را از هزینه مسکن از خانوار دریافت می کنند. سبد هزینه، بیشتر 30٪ است.

موسوی نیک با بیان اینکه دغدغه اصلی شناسایی گروه های هدف زیر چتر است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه ها حق بیشتری برای زیر چتر قرار گرفتن دارند. ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شامل نداشتن درآمد ثابت، تعداد فرزندان و سرپرستی زنان است.

مدیرکل خدمات پژوهشی رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: وزارت رفاه در این قانون مسئولیت شناسایی گروه هدف را برعهده دارد و وظیفه دارد. همچنین پیشنهاداتی ارائه کرد. در این مورد.”

وی افزود: نکته دیگر این است که تمرکز پروژه نباید تنها روی املاک باشد چرا که تعداد خانه های ساخته شده محدود است و گروه هایی هستند که توان خرید مسکن را ندارند و می توانند از مستاجران حمایت کنند.

در این نشست آزاده شهاب، کارشناس فقر مسکن ایران، نتایج تحقیقات در این خصوص را ارائه کرد و گفت: قابل تعریف است.

وی افزود: به ترتیب «مسکن ضعیف» و «عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت» دو شاخص تعریف مسکن هستند. مسکن ضعیف به معنای درصد افراد محروم از حداقل یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مسکن مناسب، مسکن پایدار و امنیت کسب و کار) است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

وی افزود: عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز به معنای درصد افرادی است که سهم آنها از مسکن بیش از 30 درصد مخارج آنها است که به ویژه جمعیت برنامه های حمایتی مسکن را شامل می شود.

شهاب سپس شاخص های سنجش فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت بدون آب شرب، درصد جمعیت بدون حمام و سرویس بهداشتی، شاخص مسکن، شاخص تراکم خانوار، شاخص مصالح ساختمانی و عمر ساختمان (درصد خانوارها شامل سهم خانوارهای دارای سند رسمی در منطقه، مالک یا هر دو، شاخص سهم مسکن در شاخص هزینه خانوار در شرایط شهری و شاخص دسترسی به مسکن.

این محقق با ارائه تصویری از فقر مسکن در ایران گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت است و مهم ترین چالش فقر مسکن در روستاها مسکن ضعیف است که اصلی ترین چالش فقر مسکن است. که دلیل آن هم نوع مواد استفاده شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس درصد عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در مناطق شهری 49 درصد (9.5 میلیون خانوار) ​​و درصد فقر مسکن در مناطق روستایی 40 درصد (2.4 میلیون خانوار) ​​است.

41 درصد از خانوارهای کشور در 99 سال گذشته به مسکن ارزان قیمت دسترسی ندارند / افراد فنی در بالای جدول

وی همچنین به شاخص های فقر مسکن در دهه 90 اشاره کرد و گفت: شاخص کمبود دسترسی در این مدت روند رو به رشدی داشته است به طوری که در سال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 حدود 41 درصد خانوارهای کشور دارای اشتراک گذاری. «بیش از 30 درصد در هزینه های زندگی بوده است، علاوه بر این درصد بد مسکنی (محرومیت حداقل در یک بعد مسکن) در حال کاهش است.

هرمزگان به بالاترین نرخ بی خانمانی رسید

شهاب افزود: متوسط ​​نرخ بی خانمانی (خانوارهای دارای حداقل یک فقره مسکن) در کشور در سال 1399 حدود 19 درصد بوده که بیشترین نرخ بی خانمانی در استان هرمزگان با 64.75 درصد و کمترین آن در منازل با بی خانمانی مرتبط است. استان ایلام با این میزان 30/4 درصد است.

وی همچنین آمار خانوارهای مقرون به صرفه را در سال 1399 منتشر کرد و گفت: میانگین کشوری 41 درصد تهران بوده است که تهران با 81 درصد بیشترین و خراسان جنوبی با 9 درصد کمترین.

  ابلاغ نحوه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در صورت اضافه برداشت و انتقال و فروش وثیقه دریافتی.

این کارشناس ادامه داد: همچنین درصد خانوارهای بدون مسکن (مستاجر) در سال 1399 57 درصد بوده که بیشترین درصد در شهر تهران 79.9 درصد و کمترین درصد در خراسان جنوبی با 8.3 درصد بوده است.

وی گفت: شاخص فقر مسکن در خانوارهای فقیر دو برابر خانوارهای غیر فقیر است. فقیر به خانواده ای گفته می شود که درآمد آنها زیر خط فقر مطلق باشد. همچنین شاخص های فقر مسکن در خانوارهای زن سرپرست تفاوت معناداری با خانوارهای مردسالار دارد.

نیازمندترین استان های کشور بر اساس شاخص های حوزه مسکن

وی همچنین نیازمندترین استان های کشور را بر اساس شاخص های مسکن نام برد و گفت: نیازمندترین استان های حوزه مسکن سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج کشور از میانگین کشوری وضعیت بدتری دارند و شش شاخص در حوزه مسکن بررسی شده است. بخش

شهاب همچنین به تشریح سهم مسکن در مخارج خانوارها در سال 90 پرداخت و گفت: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال 1397 با سرعت بیشتری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این اتفاق است. بر این اساس، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در ایران حدود 1.7 برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو است.

نرخ فقر در مستاجران خانگی شهری و روستایی

این محقق با ارائه آماری از مستاجران در سال 99 گفت: میانگین ارزش مستاجران برای کشور 19 درصد است. تهران با 29.3 درصد بیشترین و آذربایجان شرقی با 7.4 درصد کمترین تعداد مستاجر را دارند. درصد مستاجران خانگی با بیش از 30 درصد هزینه مسکن در مناطق روستایی 6 درصد و در مناطق شهری 94 درصد است. همچنین نرخ فقر خانوارها در بخش شهری 27 درصد و در بخش روستایی 17 درصد است.

وی ادامه داد: درصد مستاجران شهری با هزینه مسکن بیش از 30 درصد در سبد هزینه خانوار در سال 1399 نشان می دهد که میانگین درصد در مناطق شهری 59 درصد است که در بالاترین و کمترین درصد، در تهران 80.4 و در جنوب. خراسان 9 درصد است.

  سرما و یخبندان در 25 استان و ادامه برف و کولاک

شهاب با اشاره به اینکه مقایسه میزان رفاه مستاجر و غیر مستاجر با میانگین کشوری در سال 1399 نشان می دهد که مستاجران برای تامین نیازهای سرپناهی خود از سایر هزینه های زندگی و تفریحات خود کاسته و در جامعه آسیب پذیرتر هستند در سال 90 سهم هزینه مسکن در مخارج خانوار گروه مستاجر همیشه بیشتر از غیر مستاجر است (1.13 برابر). با نگاهی به شاخص های فقر مسکن می توان گفت که مشکل اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت است.

وی همچنین به روند شناسایی جمعیت های مستأجر آسیب پذیر در سال 1399 پرداخت و گفت: قیمت پیش بینی شده مسکن مستاجران شهری در خط فقر در سال 1401 نشان می دهد که میانگین قیمت ماهانه مستاجران نزدیک خط فقر حدود 2 میلیون و 454 است یعنی هزار. تن که بیشترین میزان در تهران سه میلیون و 822 هزار تن و در خراسان جنوبی 837 هزار تن است.

این محقق در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح سیاست های مختلف حمایت از مستاجران از جمله اجاره مسکن اجتماعی، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل های مبتدی اجاره، حداقل تنظیم کیفیت مسکن استیجاری و تخفیف مالیاتی پرداخت.

وی در تشریح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره» گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک اول است، گروه حمایتی پیشنهادی مستاجر خانوار بدون درآمد ثابت است و در سه دهک اول ثابت و دارای فرزند زیر 18 سال است. خانوار مستاجران شهری زنی که از آنها نگهداری می کند دارای فرزند زیر 18 سال با بیش از 2 نفر در سه دهک اول و مستاجران شهری در سه دهک اول بازنشسته هستند.

شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح یک میلیون و 380 هزار خانوار و منابع مورد نیاز 22 میلیارد و 260 میلیون تن است. در سناریوی دوم که شامل حفظ پنج دهک اول درآمدی است، جمعیت برآورد شده 1.88 میلیون خانوار و منابع مورد نیاز 27.67 میلیارد تن است و تامین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن سالانه در نظر گرفته شده است. مالیات مسکن

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید