داخل آن گرد و غبار ایجاد می کنند و به گردن ترکیه می اندازند

13692 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، در ماه های اخیر انتقادهای زیادی از ساخت سد ترکیه صورت گرفته است و کل مشکل ریزگردها در ایران به گردن ترکیه افتاده است. اما بسیاری از این مشکلات مربوط به سدسازی در داخل کشور است.

عطا بهرامی در این خصوص نکاتی را بیان کرد.

پایان /

  کانون هواداران کتاب سه ساله است

دیدگاهتان را بنویسید