دروغ شرم آور در برابر قاضی سالواتی

بخشی دیگر از محاکمه متهمان اغتشاشات اخیر را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد.

  آدرس اشتباه رسانه ملی درباره بحران صنعت خودرو

دیدگاهتان را بنویسید