در اداره جهاد کشاورزی کرمانشاه چه خبر است؟

12504 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله سرویس جهاد کشاورزی کرمانشاه، خبرها حاکی از بی توجهی به تشریفات قانونی و مشخصات خاص و ایجاد سنگ اندازی است.

تحقیقات میدانی تحریریه نشان می دهد که جهاد کشاورزی کرمانشاه در بخش های مختلف تشریفات قانونی را نادیده گرفته و در موضوعاتی مانند حصار باغ ها بدون منطق روشن عمل می کند. باغ هایی که بدون حصار به دلیل عبور حیوانات اهلی و وحشی آسیب دیده و مجبور به نرده کشی می شوند.

طبق قانون:

سقف قانونی صدور پروانه حصار باغ یک هکتار (10000 متر مربع) بوده و برای باغ های کمتر از این مساحت مجوزی صادر نمی شود. البته می توان با کاشت شمشاد، مجوز حصار کشی چند باغ را با هم گرفت و حد و مرز هر باغ را مشخص کرد.

برای اراضی کشاورزی که دارای سابقه خسارت حیات وحش از محصولات خود هستند، کمیسیون هایی متشکل از رئیس اداره محیط زیست شهرستان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان مربوطه طی پروتکل تصمیم گیری می کنند. مدیریت جهادکشاورزی شهرستان در صورت موافقت متقاضی را جهت صدور مجوز حصارکشی اطراف زمین کشاورزی با سازمان جهادکشاورزی استان آشنا می نماید.

با وجود این شفاف‌سازی‌های قانونی، شاهد برخورد سلیقه‌ای مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی کرمانشاه هستیم که برای برخی باغ‌ها؛ باغ های درختی کم آب که می تواند کشاورزی استان را متحول کند و نیاز به حفر چاه و غیره را برطرف کند. حصارکشی را نمی دهند، اما به همین ترتیب اجازه حصارکشی باغ های دیگر را می دهند. آیا اشکال نانوشته ای وجود دارد؟!

پایان /

  تعرفه قبور در بهشت ​​زهرا اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید