دستاوردهای نظام مالیاتی یکی از سوغات دولت سیزدهم خواهد بود

15470 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور با تقدیر از عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی کشور در دولت مردم گفت: عملکرد شش ماهه اول مالیاتی. گزارشی که در روزهای اخیر دریافت کردم، علاوه بر عملکرد سالانه سازمان مالیات، گزارش بسیار امیدوارکننده ای است. انتخاب برترین های سازمان در صورت مالیات توسط جشنواره شهید رجایی کاملا دقیق، کارشناسی و هوشمندانه بود و با توجه به برنامه ریزی مدیران و رئیس سازمان در یک سال گذشته، می توان با افتخار از عملکرد سال اول دولت در منطقه صحبت کرد. از سیستم مالیاتی ویژگی مهم این دستاوردها و موفقیت های نظام مالیاتی این است که این رکورد یک رکورد محقق شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تحت عنوان این مقاله، ارائه بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده تا شاهد رکوردهایی باشیم که در سال های اخیر بی سابقه بوده است و این یکی از مصادیق مهم ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. : بسیاری از برنامه‌ها، قراردادها و فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر انجام شده، سال‌ها در سازمان امور مالیاتی ادامه دارد، اما این که سازمان در یک سال گذشته مراحل بذر و میوه‌دهی را طی کرده است. اتفاق مهم و قابل توجهی است که در دوران تحول گذشته رخ داد و باعث شد تا امروز درباره ارقام به دست آمده صحبت کنیم.

دکتر هندوزی ادامه داد: این اجلاس ها و نشست ها این فرصت را ایجاد می کند که بهتر مسیر را طی کنیم تا در چشم اندازی که به سمت آن حرکت می کنیم و فشارها و موانعی که بر سر راه است تا حد امکان همگرا و هم فکر باشیم. اصلاح نظام مالیاتی، ما را دلسرد نکنید.

  آیا آب هیرمند به خاطر شیطنت طالبان به ایران نمی رسد یا پای داخلی بین آنهاست؟

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید