دستورالعمل نحوه راه اندازی و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شد.

13218 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از بانک مرکزی، ماده (37) ضوابط اجرایی ماده (14) الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21 هیأت وزیران و تبصره های (1) ذیل به تصویب رسید. (6) تشریح برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. واحدهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقیه های بعدی آن پرداخت می شود.

در تبصره (6) ماده 37 این آیین نامه نیز آمده است: دستورالعمل اجرایی ساماندهی ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی و با همکاری بانک مرکزی تدوین خواهد شد. و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

«دستورالعمل تشکیل و تشکیلات واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» شامل وظایف مهمی است که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر شناسایی کرد:

– مؤسسات اعتباری موظفند به طور مستقل واحدی به نام واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی و وظایف این واحد را از سایر واحدها جدا کنند. ساختار سازمانی واحد باید مطابق با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی باشد. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هر مؤسسه اعتباری پس از تأیید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای بررسی و اجرای اقدامات موضوع ماده 11 به بانک مرکزی ارسال می شود. 6).

– علاوه بر شرایط عمومی و تخصصی مندرج در مواد (8) و (9) دستورالعمل، فرد پیشنهادی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری باید به اداره اطلاعات مالی مراجعه کند. مرکز وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صلاحیت حرفه ای معرفی می شود. ارزیابی صلاحیت حرفه ای مرکز اطلاعات مالی پس از اخذ موافقت بانک مرکزی برای انتصاب وی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری انجام خواهد شد. شایان ذکر است که صلاحیت امنیتی و عمومی فردی که به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب می شود باید مستقیماً توسط موسسه اعتباری و در صورت درخواست مراجع ذیربط در زمینه مبارزه با پول انجام شود. قانون پولشویی

  واکنش کنعان به اظهارات توهین آمیز جوزف بورل

برکناری رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری فقط قبل از انقضای مدت صلاحیت حرفه ای وی فقط در صورت شرایط مندرج در ماده امکان پذیر است. 21 دستورالعمل. برآورده می شوند.

شایان ذکر است در آخرین اقدام بانک مرکزی با رصد هوشمند تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های غیرعادی را که هدف قانونی و اقتصادی خاصی نداشتند و دارای معیارها و شواهد قوی دال بر تخلف و تراکنش‌های غیرقانونی بود، شناسایی و وجوه مربوطه را مسدود کرد. ، مدیران اشتباه را اخراج کردند.

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از حساب های سپرده بانکی با تراکنش های مشکوک پولشویی در حساب های اجاره ای گنجانده شده است. در این حساب‌ها، کلاهبرداران با فریب دارندگان حساب‌های بانکی، حساب‌های بانکی را به افراد اجاره می‌دهند و متعاقباً وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود را از طریق آنها تسویه می‌کنند.

بنابراین، بانک مرکزی مجدداً مسئولیت کلیه تراکنش‌ها و تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب و کارت بانکی را بر عهده دارد و متذکر می‌شود که دارندگان حساب اجاره‌ای علاوه بر پاسخگویی به مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نیز محروم شوند. مانند دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی.

لذا به کلیه هموطنان عزیز و اتباع خارجی اکیداً توصیه می شود در اعطای وکالتنامه کامل به اشخاص ثالث جهت اخذ خدمات بانکی در صورت اعطای وکالت نامه به اشخاص ثالث جهت خدمات بانکی، نوع خدمات بانکی و مدت زمان آن در وکالتنامه نیز برای جلوگیری از ارائه وکالتنامه کلی و کامل به اشخاص ثالث ذکر شده است که به طور جدی در برابر فعالیت های غیرقانونی انجام شده از طریق حساب های اجاره ای یا کارت های بانکی محافظت می شود.

  تفاوت تولید / پیشرفت خودروی ایرانی و آلمانی چیست؟

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید