دستگیری اعضای باند جعل اسناد رسمی در البرز

حسین فاضلی هریکندی از دستگیری اعضای باندی که به طور گسترده در جعل اسناد رسمی در استان های البرز و تهران فعالیت می کردند، خبر داد و با کمک دو سردفتر اسناد رسمی برای انتقال در قالب صلح نامه و وکالت نامه تنظیم کردند.

رئیس قاضی استان البرز با بیان اینکه این باند همچنان با دریافت سند رسمی جدید و استفاده از آن، اموال خود را به دیگران واگذار می کرد، افزود: این اقدامات در 13 شماره ثبتی در استان های البرز و تهران به ارزش حدود 500 میلیارد تن انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد متهمان با همکاری کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان ثبت احوال برای دارندگان پلاک ثبتی نیز گواهی فوت رسمی تهیه کرده بودند.

فاضلی هریکندی گفت: در میان بازداشت شدگان مأموران سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، سردفتران و تعدادی از افراد عادی و جاعلان حرفه ای هستند که به اتهام ارتشاء، جعل اسناد رسمی و انتقال اموال متعلقه دستگیر شده اند. دیگران. “

  شرایط حضور دانش آموزان در مدارس

دیدگاهتان را بنویسید