دستگیری اعضای باند جعل اسناد رسمی در البرز

رئیس قاضی استان البرز از شناسایی و دستگیری ۱۹ نفر از اعضای باند جعل اسناد رسمی خبر داد.

به گزارش رجانیوس به نقل از قاضی استان البرز، حسین فاضلی، هریکندی از دستگیری اعضای باندی که به طور گسترده در جعل اسناد رسمی در استان های البرز و تهران فعالیت می کردند، خبر داد و گفت: مدت زیادی است که با همکاری دو نفر در خارج از کشور مشغول به تمرین بودند. دفاتر اسناد رسمی، اسناد رسمی انتقال را در قالب صلح نامه و وکالت نامه تنظیم کردند.

رئیس قاضی استان البرز با بیان اینکه این باند همچنان با دریافت سند رسمی جدید و استفاده از آن، اموال خود را به دیگران واگذار می کرد، افزود: این اقدامات در 13 شماره ثبتی در استان های البرز و تهران به ارزش حدود 500 میلیارد تن انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد متهمان با همکاری کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان ثبت احوال برای دارندگان پلاک ثبتی نیز گواهی فوت رسمی تهیه کرده بودند.

فاضلی هریکندی گفت: در میان بازداشت شدگان مأموران سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، سردفتران و تعدادی از افراد عادی و جاعلان حرفه ای هستند که به اتهام ارتشاء، جعل اسناد رسمی و انتقال اموال متعلقه دستگیر شده اند. دیگران. “

  ساخت سد ترکیه برای ایران قابل قبول نیست

دیدگاهتان را بنویسید