دستگیری شبکه ای زنان در اغتشاشات تهران

عملیات شناسایی و دستگیری زنان در شبکه ای در جریان ناآرامی های تهران توسط نیروهای امنیتی واکنش سریع ایران انجام شد و این فیلم زاویه ای از اشراف اطلاعاتی نیروی انتظامی را نشان می دهد.

  توزیع عادلانه یارانه برای آزمایش نان

دیدگاهتان را بنویسید