دلایل تفاوت در میانگین آمار قیمت مسکن مشخص شده است

14342 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، با توجه به اینکه بخش مسکن و سرپناه یکی از مهمترین حوزه های اقتصاد کشور است و با توجه به نیاز مبرم به آمار کمی و کیفی موثق در این حوزه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، تولید و انتشار آماری در این زمینه دارد

مرکز آمار ایران هر ماه گزارشی با ویژگی های زیر در حوزه قیمت واحدهای مسکونی ارائه می دهد:

1- تنها منبع تهیه این گزارش، داده های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از این منبع برای انجام محاسبات استفاده می کنند.

2- مرکز آمار ایران 2 نوع میانگین قیمت (محاسبه و وزنی) و یک شاخص قیمت آپارتمان های تعویض شده و ثبت شده در سامانه را ارائه می کند. در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی است. هر یک از این میانگین ها عملکرد و کاربرد منحصر به فردی دارند. گزارش مرکز آمار ایران تمامی نیازهای احتمالی کاربران مختلف را پوشش می دهد.

• روش میانگین حسابی اندازه واحدهای مبادله شده در بازه زمانی در نظر گرفته شده را نادیده می گیرد و تمامی واحدهای مسکونی (اعم از بزرگ و کوچک) را یکسان در نظر می گیرد و وزن برابر می دهد.

• روش میانگین موزون تفاوت فوت مربع واحدهای مبادله شده در قیمت درج شده را در نظر می گیرد، بنابراین در تعیین میانگین قیمت متراژ هر واحد با متراژ مربع وزن می شود. بانک مرکزی به این روش مهم محاسباتی توجهی نکرده است.

  شرایط معتبر پوتین برای کشورهای غربی

شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی با استفاده از روش لذت (تعدیل کیفیت) محاسبه می شود و برای تعیین دقیق تورم در متراژ آپارتمان های مسکونی معامله شده در هر دوره مناسب است. در این راستا میانگین های ذکر شده (به دلیل ناهمگونی آپارتمان های معامله شده در هر دوره) به دلیل عدم انعکاس صحیح تغییرات قیمت مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما از آنجایی که شاخص قیمت اثرات تغییرات کیفیت را از منابع اطلاعاتی حذف کرده است. شاخص دقیقی برای محاسبه تورم در این حوزه است.

3- تفاوت میانگین قیمت محاسباتی اعلامی مرکز آمار ایران با بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده می کند تقریباً 1 میلیون تومان بوده است. اما رسانه ها به اشتباه میانگین موزون قیمت مرکز آمار ایران و میانگین قیمت محاسباتی بانک مرکزی را با هم مقایسه کردند که منجر به سوء تفاهم در مقایسه دو نوع میانگین قیمت شد.

4- بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور، در تیرماه 1401 تنها 8 و 11 معامله در مناطق 19 و 20 تهران در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود تراکنش امکان محاسبه میانگین قیمت منطقه را نمی دهد، بنابراین قیمت این مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نمی شود. این را می توان در گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد. با توجه به اینکه میانگین قیمت این مناطق از متوسط ​​قیمت شهر تهران کمتر است، عدم وجود این قیمت ها در محاسبات باعث شد میانگین قیمت مرکز آمار کمی بالاتر از گزارش بانک مرکزی باشد.

5- مرکز آمار ایران آدرس های استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک کشور را با استفاده از اطلاعات دقیق طول و عرض جغرافیایی که در اختیار دارند، پالایش و ویرایش و در مناطق صحیح خود درج می کند. اما این گزینه در اختیار بانک مرکزی نیست. بنابراین این نکته نیز باعث تفاوت در میانگین قیمت های محاسبه شده در سطح مناطق و کل شهر تهران بین دو دستگاه شد.

  کاروانی از تجهیزات لجستیکی آمریکا در عراق شکار شده است

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید