دوران «نو اصلاح طلبی» اصلاح طلبان + جزئیات

نکته جالب این است که اصلاح طلبی زیر نظر همین بزرگان اصلاح طلب شکل می گیرد و برخلاف نامش خبری از جوانی و تازگی در آن نیست.

به گزارش رجانیوس به نقل از روزنامه جوان، خبرها حاکی از برگزاری نشست های جدید اصلاح طلبان با عنوان «اصلاح طلبان» است. اصلاح طلبان در طول هشت سال حکومت روحانی و پس از آن، تشکل های مختلفی را با حضور احزاب سیاسی خود برای انتخابات مختلف تشکیل دادند که هیچ کدام نتوانستند توجه توده مردم و حتی بدنه جوان جریان را به خود جلب کنند. اکنون این جلسات جدید با حضور افرادی مانند بهزاد نبوی، موسوی لاری و محمدرضا عارف برگزار می‌شود تا ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اصلاح‌طلبان، راه‌هایی برای بازگشت اصلاح‌طلبان به هویتی که آن را هویت اصلاح‌طلبی می‌نامند، بیابند.

پیش از این، نظریه پردازان اصلاح طلب مانند محمدرضا تاجیک بارها خواستار بازنگری اصلاح طلبان در “شخصیت ها و انتخاب های” اصلاح طلبان شده اند و تاجیک ها نیز بارها تلاش اصلاح طلبان برای کسب قدرت را محکوم کرده و با اقدامات آنها مخالفت کرده اند. کارگزاران سازندگی رویکرد انتخاباتی دارند و می گویند باید بتوانیم با حضور در انتخابات راه خود را پیدا کنیم، اما برخی اصلاح طلبان رویکرد جامعه محوری را در پیش گرفته و با توده مردم همکاری می کنند، حتی اگر انتخابات را تحریم کند.

اما نکته جالب اینجاست که اصلاح طلبی زیر نظر همین بزرگان اصلاح طلب شکل می گیرد و برخلاف اسمش خبری از جوانی و تازگی در آن نیست.

  بیمه شخص ثالث تغییر نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید