دولت انگلیس به فقرا یارانه می دهد و دولت پرمدعا ایران میلیاردرها!

8634 خبر اولیه

به نوشته سرمقاله، سیاست دولت انگلیس در قبال قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی درس های بسیاری برای دولت های بی برنامه و بی برنامه ایران دارد. چون به میلیاردرها یارانه نمی دهد و به افراد عادی و ضعیف یارانه می دهد.

بر اساس تصمیم جدید دولت انگلیس، به هر خانواده 400 پوند یارانه انرژی پرداخت می شود.

گفته می شود پس از افزایش قیمت جهانی انرژی، دولت انگلیس قصد دارد برای تامین بخشی از هزینه ها به هر خانواده 400 پوند معادل 15 میلیون تن یارانه انرژی پرداخت کند. بخشی از بودجه یارانه ها از طریق مالیات مضاعف توسط شرکت های بزرگ انرژی کشور تامین می شود.

در ایران به نام یارانه دادن به فقرا به کسانی که ماشین های بیشتر، بزرگتر و گرانتر دارند یارانه می دهد و به کسانی که ماشین ندارند یارانه نمی دهد. این کمک های سنگین برای میلیاردرها عاملی برای فقرا است و توسط رسانه های مرتبط با جریان های رانت جویی محافظت می شود.

در واقع دولت انگلیس نه با سرکوب بنزین قیمت بنزین را به شدت افزایش داده و نه بازار را تخریب کرده است، بلکه مستقیماً به مردم عادی یارانه می دهد.

پایان /

  رئیسی: کتاب یکی از جلوه های مهم جهاد تبیین است

دیدگاهتان را بنویسید