دولت ایران با انتصاب رئیس جمهور پاسخگوتر شد

گروه اقتصادی _ رجانیوز: بانک جهانی از افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت در ایران در سال 2021 با آغاز به کار دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، بانک جهانی آخرین ارزیابی خود از عملکرد دولت های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری 2021 را منتشر کرد.

شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای آزمایش میزان پاسخگویی دولت های جهان به خواسته های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت های خود در قبال آنها تنظیم شده است که به هر دولت در این شاخص امتیازی از 2.5- تا 2.5+ داده شده است. این که این امتیاز بالاتر باشد، به معنای مسئولیت پذیری و مسئولیت بیشتر آن دولت است.

این نهاد بین المللی امتیاز دولت ایران را در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سال 2021 یعنی سال روی کار آمدن دولت سیزدهم 1.47- اعلام کرد و امتیاز ایران در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که در سه سال قبل از آن، یعنی. در سال‌های 2018 تا 2020، امتیاز ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت روندی نزولی داشته است.

ایران در سال 2017 امتیاز 1.3- را در شاخص پاسخگویی دولت به دست آورد که به 1.33- در سال 2018، -1.39 در سال 2019 و -1.48 در سال 2020 کاهش یافت. در سال 2021 این روند نزولی معکوس خواهد شد و امتیاز ایران در این شاخص به 1.47- افزایش خواهد یافت.

به همین ترتیب، جایگاه ایران در سال 2021 در رتبه بندی جهانی دولت ها از نظر شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری بهبود خواهد یافت. با توجه به این شاخص، رتبه جهانی ایران در سال 2020 8.21 از 100 بوده است، اما در سال 2021 رتبه ایران به 9.18 از 100 خواهد رسید.

  قدردان موقعیت خود باشید / با تلاش و کوشش می توانید در همه مسائل کشور مؤثر باشید و مشکلات را حل کنید

دولت ایران با انتصاب رئیس جمهور پاسخگوتر شد

دیدگاهتان را بنویسید