دولت ایران کوچک است چرا به آن می گویند دولت بزرگ؟

14830 خبر اولیه

طبق گزارش تحریریه، نهاد دولتی در ایران با 8.8 درصد از کل اشتغال یکی از کوچکترین دولت های دنیا به بهانه بزرگ بودن است! در طول 33 سال گذشته، تحت نام رمز انتقال که گاهی با اعتصابات کارگری و … مشخصه یکی از این مفاسد است، تکه تکه و غارت شده است.

عطا بهرامی سوالاتی را در این زمینه مطرح کرد.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

پایان/

  سقف ساخت مسکن 12 کلانشهر افزایش یافت

دیدگاهتان را بنویسید