دولت چند میلیارد از حراج خودروهای خارجی جمع آوری کرد؟

10499 خبر اولیه

به گفته ویراستاران، سرانجام پس از 5 سال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، واگذاری خودروهای خارجی توقیف شده در بنادر و گمرکات مشخص شد و با برگزاری دو مزایده بزرگ، واگذاری خودروهای توقیفی به ثبت رسید. اختصاص داده شده اند. در مزایده شماره 565 خودروهای خارجی تعداد 1062 دستگاه خودروی سفارش دادگستری وجود داشت که گمرک اعلام کرد در سال 96 تعداد 22 دستگاه خودرو ترخیص شده است.

پیش از ۲۵ مهرماه که پیشنهادها رمزگشایی شد، برخی از استان ها برای ۵۸ خودرو اعلام مغایرت اسنادی دادند که از این تعداد ۱۰ دستگاه در بوشهر، ۲۱ دستگاه در خوزستان و ۲۷ دستگاه در مازندران اعلام شد.

*جزئیات نتایج مزایده 565 خودروی خارجی

با این اوصاف در این مزایده 982 دستگاه خودرو عرضه شد که از این تعداد 9 خودرو بدون پیشنهاد و 4 خودرو غیرعادی بوده و در واقع 71 خودرو نیز فروش نرفته است. حراج جدید شامل خودروهایی بود که قبلاً فروخته نشده بودند. در جریان برگزاری این دو مزایده، اخبار نادرستی نیز از سوی برخی رسانه ها منتشر شد، به گونه ای که برخی رسانه ها اعلام کردند 281 دستگاه خودرو به یک شخص حقیقی فروخته شده است در حالی که آن فرد برای این تعداد خودرو پیشنهاد داده است، اما حدود 22 خودرو برنده شده است.

یک شخص حقوقی دیگر برای 272 خودرو مناقصه کرد اما هیچ کدام را برنده نشد. افراد دیگری هم بودند که برنده این حراج نشدند. برای شرکت در مزایده محدودیتی وجود نداشت و هرکسی می توانست با پرداخت 15 درصد هزینه کارشناسی و رعایت قوانین در مزایده شرکت کند.

  با افشای مفاسد یک میلیارد تومان پاداش بگیرید

* دور دوم حراج خودرو از 3 مهرماه آغاز می شود

همچنین مناقصه فوق العاده 566 از 3 مهرماه آغاز شد، این کار توسط سامانه ستاد الکترونیکی دولت برگزار شد و متقاضیان از ساعت 8 صبح می توانستند تا ساعت 24 روز اول آبان ماه پیشنهادات خود را ثبت کنند. .

در سومین روز از آبان ماه با حضور نمایندگانی از مراجع نظارتی، قضایی و اجرایی، پیشنهادات رمزگشایی شد. امضای الکترونیکی و ضمانت 15 درصدی نیز لازم بود. در آخرین حراج حدود هزار نفر با مشکلات گارانتی مواجه شدند. ضمانت نامه باید معتبر و دارای مهلت سه ماهه باشد، نزدیک به 1200 میلیارد تومان ودیعه که به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد به خزانه واریز شده بود، قبل از مهلت قانونی به شرکت کنندگان در مزایده برگشت داده شد.

* تعیین تکلیف خودروهای خارجی باقی مانده از مزایده اول

سازمان اموال در این مزایده تلاش کرد بقیه خودروهای خارجی را به گمرکات داخل کشور بفروشد. این سازمان در دومین مزایده خود 76 دستگاه خودروی خارجی به فروش رساند که با توجه به بازگشایی اطلاعات مربوط به فروش 76 خودروی خارجی مشمول حراج فوق العاده ملکی شماره 566، این خودروها در مجموع به مبلغ 393 میلیارد تومان فروخته شد.

لازم به ذکر است ارزش کارشناسی این 76 خودرو 301 میلیارد تومان تعیین شده است. با در نظر گرفتن این موضوع شاهد افزایش 42 درصدی ارزش فروش نسبت به قیمت پایه بودیم که میانگین قیمت فروش هر خودرو 5.8 میلیارد تومان بوده است.

بیشترین پیشنهاد در این مزایده مربوط به پورشه ماکان به ارزش بالای 10 میلیارد تومان و کمترین قیمت برنده مربوط به یک دستگاه سراتو به قیمت یک میلیارد و 370 میلیون بوده است. و این دو خودرو در مزایده بعدی همراه با خودروهای دیگری که برندگان مبلغ مربوطه را تکمیل نکنند، قرار خواهند گرفت.

  پایگاه اطلاع رسانی پیامبر مهربانی اسلام رجا

* نگاهی آماری به دو حراج بزرگ خودرو

بلاتکلیفی این خودروها در شرایطی 5 سال به طول انجامید که در آن سال ها قوه مجریه و قضاییه هیچ تصمیمی در مورد آنها نگرفته بودند اما در دولت سیزدهم بالاخره تکلیف آنها با جدیت پیگیری شد و در نهایت در دو نوبت مزایده آنها برگزار شد.

در حراج های ویژه خودروهای 565 و 566 آمار کمی وجود دارد که بتوان آن را تحلیل کرد. اما تعداد بازدیدکنندگان از سایت این سازمان همزمان با برگزاری مزایده به 50 هزار نفر رسید که همزمان با برگزاری مزایده تعداد بازدیدکنندگان سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 3 میلیون نفر بود. و تعداد تماس ها و پاسخ های اپراتورهای سازمان و سامانه تدارکات الکترونیک دولتی 10 هزار تماس و همچنین تعداد ضمانت نامه های دریافتی از داوطلبان 4000 نفر و تعداد داوطلبانی که در مناقصه شرکت کرده اند. 1700 بود.

10 جلسه با مراجع قضایی، نظارتی و اجرایی برگزار شد. 9 استان به این مزایده متصل شدند و تعداد عوامل اجرایی استانی و کل که در برگزاری این مزایده شرکت کردند 350 نفر بود که از طریق گمرک در سال 1395 تعداد 22 خودرو، تعداد کل خودروهای قابل ترخیص برای مزایده 1040 خودرو تعداد خودروهای دارای مغایرت اطلاعات فنی 58 خودرو تعداد خودروهای موجود در مزایده 982 خودرو تعداد خودروهای بدون پیشنهاد در مزایده 9 خودرو تعداد 973 خودرو با پیشنهادات در مزایده ارزش اصلی کارشناس فروش 17.594 میلیارد ریال، ارزش فروش مزایده 40.187 میلیارد ریال، تعداد خودروهای دارای پیشنهاد غیرعادی 4 عدد، ارزش قیمت خودروهای دارای پیشنهاد غیرعادی برای هر خودرو 12000520 میلیارد ریال می باشد. ، تعداد خودروهای انصرافی پس از اعلام برنده مزایده 5 دستگاه، ارزش نهایی فروش در مزایده 27666 میلیارد ریال و میانگین رشد قیمت نسبت به قیمت پایه 58 درصد است.

  فروش ماشین جک S3 با پرداخت

* افزایش قیمت 31 درصدی نسبت به قیمت پایه کارشناسی در مزایده دوم

در دومین حراج فوق العاده خودرو تعداد خودروهای باقی مانده از حراج اول 76 دستگاه، تعداد خودروهای عرضه شده در مزایده 566 دستگاه، تعداد خودروها 76 دستگاه، ارزش اصلی کارشناس فروش 301 میلیارد ریال، فروش ارزش در مزایده 431 میلیارد ریال، تعداد خودروهای با پیشنهاد غیرعادی 2 دستگاه، ارزش قیمت خودروهای دارای پیشنهاد غیرعادی برای هر خودرو 37.6 میلیارد ریال، ارزش فروش نهایی در مزایده 393 میلیارد ریال و میانگین قیمت تعیین شده است. رشد بیش از قیمت پایه کارشناسی 31 درصد است.

منبع: برنا

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید