دو بخش عجیب اقتصاد که در برابر شفافیت مقاومت می کنند!

12686 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، حساب خزانه به معنای تمرکز اطلاعات کلیه عملیات مالی دولت در یک مکان است، به طوری که کلیه دریافتی ها مستقیماً به خزانه واریز و پرداخت ها مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام می شود. یکی از اقداماتی که قطعا از هدر رفت و انحراف وجوه دولتی و خزانه داری جلوگیری می کند، ایجاد حساب خزانه واحد است. بنابراین این حساب خزانه با افزایش شفافیت و نظارت آنلاین تراکنش های مالی نهادهای دولتی از بروز فساد و اختلافات مالی جلوگیری می کند. همچنین از هزینه های اضافی زیادی برای دستگاه ها جلوگیری می کند و به همین دلیل مقاومت هایی برای الحاق آن وجود دارد.در همین راستا با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت وگو کردیم:

وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه داری در دستگاه های اجرایی کشور گفت: دستگاه های دولتی به ویژه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه های علوم پزشکی موظف شدند حساب های بانکی شبکه ای خود را به حساب واحد خزانه داری کل کشور واریز کنند. بانک مرکزی این دستگاه ها در شبکه بانک ها حساب داشتند که با توجه به اینکه برای مدت معینی پول در این حساب ها وجود داشت، می توانستند برای شرکت های زیرمجموعه خود تسهیلات بگیرند یا اقدامات دیگری را ساماندهی کنند.

وی افزود: با توجه به حساسیت های مجلس در خصوص شفافیت بودجه، دخل و خرج بنگاه های دولتی، مجلس در این خصوص مصوبه ای را تصویب کرد. البته طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، متاسفانه این قوانین هنوز به طور کامل اجرا نشده است، هرچند هفته گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه به این تخلفات رسیدگی شد. گزارش های دیوان محاسبات ارائه شد که متاسفانه قانون تمرکز وجوه در حساب خزانه هنوز به طور کامل اجرا نمی شود. بنابراین مجلس مطمئناً اطمینان حاصل می کند که این حساب ها به حساب خزانه در بانک مرکزی واریز شود.

  بانک مرکزی قیمت دلار را ۲۸ هزار تومان کاهش داد!

نماینده سبزوار در پاسخ گفت: بر اساس گزارش های منتشر شده، شرکت های تابعه وزارت نفت آمادگی اجرای تک حساب خزانه تا پایان سال 1400 را نداشتند و بانک مرکزی موظف شد حساب های آنها را ببندد و وجوه را به بانک مرکزی واریز کند. پایان اردیبهشت 1391 این اقدام تاکنون انجام شده است، وی گفت: خیر، متاسفانه هنوز این اقدام صورت نگرفته است زیرا این شرکت ها تلاش می کنند خودشان این قانون را تغییر دهند اما مجلس قطعا برای اجرای این قانون فشار خواهد آورد. کمیته برنامه و بودجه تاکید کرد که این قانون باید اجرا شود و آن را رعایت کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اگر مرجعی به حساب بیت المال عمل نکند، تصرف غیرقانونی اموال عمومی محسوب می شود، آیا برای متخلفان پرونده تشکیل شده است؟ : هنوز خیر چون مجمع کار پیگیر موضوع بوده و اتاق حسابرسی گزارش خود را به مجلس داده است. این قانون باید اجرا شود و مجلس تصمیم گرفته است. نمایندگان این شرکت ها مطالب خود را به کمیته برنامه و بودجه ارائه کردند و معتقد بودند که حساب در سایر بانک ها برای آنها سودآور است.

محیبی با توجه به اینکه طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت های تابعه وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی متخلفان اصلی قانون محاسبات خزانه هستند، مجلس چه برنامه ای برای نظارت بر اجرای قانون محاسبات خزانه دارد. ? آیا کمیسیون برنامه و بودجه برنامه ای برای پیشبرد تطبیق حساب معاونت مالی دارد، گفت: علیرغم مقاومتی که از سوی این نهادها شاهد هستیم و اینکه این شرکت ها ادعا می کنند حساب هایشان شفاف است، این کمیته. در مورد مسیرهای برنامه و بودجه موضوع در کمیته است و اراده لازم را دارد. ما معتقدیم تمام وجوه این حساب ها باید به حساب خزانه در بانک مرکزی واریز شود که به آن دستگاه باز می گویند و این مهم باید حتما انجام شود. .

  کتاب الکترونیکی محدودیتی برای انتخاب افراد است

منبع: تسنیم

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید