دکتر منظور در پروژه های بزرگ توسعه مالیاتی شرکت می کند

گروه اقتصادی – رجانیوز: دکتر دیوید منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در جریان آخرین جزئیات پروژه های عمرانی در حال اجرا از محل پرداخت مالیات قرار گرفت.

  در 4 ماه باقی مانده چقدر به یارانه نقدی هر فرد اضافه می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید