دین جدید در کشور! – بررسی های تحریریه رسانه ها

12922 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، شاهدان ظهور دینی جدید در میان مردم و مسئولان! ما در هر شرایطی یک سیستم نقابدار هستیم که منطقی ندارد و خارج از پروتکل های بهداشتی است و بنابراین باید به عنوان یک آیین جدید مورد تحلیل قرار گیرد.

در حالی که میزان تاج گذاری به صفر رسیده و در گذشته کارشناسان مستقل و درمانگران مردمی بارها تاکید کرده اند که ماسک تاثیر منفی بر سلامتی دارد و در برابر بیماری عروق کرونر قلب محافظت نمی کند، اما به طور جدی و در حال حاضر به عنوان یک اعتقاد راسخ استفاده می شود. از ماسک در شرایط بدون تاج استفاده کنید!

چنین اعتقادی به دستورات من به سازمان بهداشت جهانی که در بین کارکنان این سیستم وجود دارد، در بین طراحان WHO وجود ندارد.

پایان /

  تشدید بحران غذایی، غفلت حاکمان عرب را تحت الشعاع قرار می دهد

دیدگاهتان را بنویسید