دیوار کوتاه کارگران و فریب رسانه ها و رانت خواران

سهم هزینه (کل پرداختی) نیروی کار 5.1 درصد از ارزش تولیدات صنعتی ایران است که برای صنایع بالادستی مانند نفت 0.6 درصد و برای پتروشیمی 3.2 درصد و برای صنایع مصرفی مانند نساجی 11 درصد، برای پوشاک 19 درصد است. 17 درصد برای مبلمان.

نقش اصلی و کلیدی در بهای تمام شده تولیدات صنعتی را مواد اولیه و مواد اولیه و بسته بندی با سهم 73 درصدی از ارزش کل تولیدات صنعتی ایران ایفا می کنند که این سهم برای صنایعی مانند نفت 94 درصد و برای صنایع نفت 82 درصد است. تولید خودرو

اصحاب رسانه و اقتصاددانان صنایع بالادستی خصولتی رانتی همواره از افزایش قیمت ارز و در نتیجه قیمت مواد اولیه دفاع کرده اند اما همواره در برابر افزایش دستمزدها موضع گرفته و آن را تورمی اعلام می کنند.

در 4 سال گذشته با افزایش 10 برابری قیمت مواد اولیه و کالاهای وابسته و از سوی دیگر افزایش 5 برابری دستمزد نیروی کار و در نتیجه کاهش خرید مردم. قدرت، رکود-تورم تشدید شد.

14414 خبر اولیه

پایان/

  عصرها در نوروز چگونه بسته می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید