رئیس جمهور: بلافاصله متخلف را اخراج نکنید، من با شما برخورد خواهم کرد

رئیس جمهور: بلافاصله متخلف را اخراج نکنید، من با شما برخورد خواهم کرد

  هیئت طالبان عازم روسیه شد

دیدگاهتان را بنویسید