رابطه پورشه با حزب نازی پایان یافت

16565 خبر اولیه
شهری در اتریش به دلیل ارتباط فردیناند پورشه با رژیم نازی در گذشته، نام خیابانی را به نام بنیانگذار خودروساز لوکس پورشه، نامگذاری کرد.

  بعد از یک ماشین ارزان، این بار منتظر لوازم خانگی ارزان باشید

دیدگاهتان را بنویسید