راهنمایی؛ شاعر نستالیک، تسوتووه و کوچ

به گزارش تحریریه فرهاد احمدی؛ سردبیر روزنامه سراگز: اگر بخواهیم به راز جاودانگی نستعلیق، این خط و هنر بی نظیر ایرانی پی ببریم، نیازی به تحقیق نیست، زیرا در گوشه دل همه ایرانیان، تکه هایی از نستعلیق و دلبستگی است. به این سیستم زیبا می توان یافت.

نستعلیق در سرزمین بختیاری، زندگی مردمانی را که با قدرت کوچ و زیبایی آوازها و تصنیف ها در لحظه زندگی می کنند، به نمایش می گذارد.

بختیاری زیباترین مکان ها را برای عشق و نیکوکاری ساخته است. و تک تک سلول های سرزمینش را با آنها پیوند زد و با طبیعتی پر از حماسه و شعر و ترانه از نستعلیک پذیرایی کرد.

راهنمایی؛  شاعر نستالیک، تسوتووه و کوچ

دروگران نستعلیق در بختیاری آهنگ برزگری را به خوبی می خوانند. و پرهایشان بر صفحات اهری آواز وداع دردناک چشمه های پرآب چاویل، کبک و کارسوم را می خوانند.

چشم دزدرون دادی سردیس زرد و ملی / کوگ رشت خوش خانم دادم تو سینه چری.

موی است یا دستی، خدایا، خدایا به من قوت بده تا خانه ام را رها کنم، ای بال.

بختیاری ها زندگی نستعلیق را با کشاورزی و ماهیگیری و لالایی های مادران سرزمینشان لبریز از مهربانی و عشق کرده اند و نستعلیق نویسان بختیاری به این رنگ آگاهی دارند.

استاد هدایت موسوی رحیمی یکی از مهم ترین هنرمندان نستعلیق سرزمین بختیاری است که در جاده های «چه ور» و «بنا» به «کلندکل» ذهنش پر از فراز و نشیب و نشانه های اسطوره ای زندگی است. «که اسبید» و از «بازفت» تا «اهمه لیوه» و «چشم دزدارون» تا «کوه ملی» و وجود این همه تصاویر پیچیده و نمادهای اساطیری ذهن او را مملو از پیچیدگی های بصری کرده است؛ در اولین نگاه از آثار او می توان نوشت که نستعلیق در بختیاری جوهره ای متفاوت با نستعلیق سایر مناطق دارد و لهجه و گویش بصری پیچیده تری نسبت به سایر مکاتب و فرهنگ های نستعلیق دارد.

  محاکمه شرکت های واردکننده خودرو/ برخی مدیران در میان متهمان آغاز شد

راهنمایی؛  شاعر نستالیک، تسوتووه و کوچ

سیاه‌نویسی نستعلیق و نقاشی خط هدایت می‌تواند به‌عنوان شاخص و معیار دقیق و مبنای مهم گویش بصری هنر مدرن در سرزمین بختیاری و فرهنگ نشات گرفته از صخره‌های باقرنجی کوچ و ساترگ و آستانه‌های پرپیچ و خم جاده‌های بختیاری باشد.

نقاشی سیاه مشکا و خط هدایت با تلفیقی از اندیشه های مکاتب مختلف هنر ایرانی و برداشت های جدید از اشکال مختلف سیاه مشکا متاثر از فضای متلاطم نستعلیق در دوران قاجار صفحه جدیدی در کتاب پرافتخار ایرانی گشوده شده است. هنر و ادامه این راه روشن است و می تواند جاودانگی و شهرت ماندگار را برای او و هنرهای زیبایش رقم بزند.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید