راه حل ساده احمدی نژاد برای حل مشکل مسکن

13670 خبر اولیه

به گفته تحریریه یکی از وعده هایی که در ابتدای دولت جدید داده شد، ساخت سالانه یک میلیون مسکن است. نزدیک به یک سال از روی کار آمدن دولت می گذرد اما دولت جدید تقریبا هیچ کاری در حوزه مسکن انجام نداده است.

عطا بهرامی از عملکرد دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد.

پایان /

  بهداشت جهانی: طوفان تاج جدیدی در راه است

دیدگاهتان را بنویسید