رتبه بندی معلمان به زودی اجرا می شود

10949 خبر اولیه

به گفته سردبیران، وزیر آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان را یک کیفیت مثبت و دستاوردهای رقابتی در نظام آموزشی ارزیابی کرده است.

یوسف نوری در سفر به استان ایلام گفت: روش ارزشیابی معلمان توسط کمیته محترم دولت نهایی شده و ایراداتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آن یافت برطرف شده است. بنابراین اکنون می توان گفت که رتبه بندی از نظر قانون و مقررات مشکلی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر اطلاعات رتبه بندی مورد نیاز شامل اطلاعات معلمان در مرحله بارگذاری است و به زودی شاهد اجرای رتبه بندی خواهیم بود.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که با معرفی رتبه چه تغییراتی را شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: اولین تغییری که رتبه معلم ایجاد می کند در حوزه ارتقای کیفیت نظام آموزشی است. علاوه بر این، رتبه بندی باعث ارتقای صلاحیت معلمان و ایجاد رقابت مثبت در نظام آموزشی می شود. علاوه بر این، امتیاز ما به طور مادی جبران می شود و در نتیجه حقوق مشارکت کنندگان ما بازیابی می شود.

نوری تاکید کرد: اکنون با جدیت بیشتری این کار را انجام خواهیم داد تا شاهد ارتقای کیفیت نظام آموزشی باشیم.

پایان/

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید