رسانه راه های سرد | پایگاه اطلاع رسانی رجا

جوزانی مبارزات و حماسه های تاریخی ایران را بازگو می کند. متن زیر به بررسی مفاهیمی مانند رسانه، حماسه، هویت و مبارزه می پردازد.

مبارزه یوسانی مبارزه ای است که ریشه در خود انسان دارد و ثمره آن تا بیرونی ترین لایه های زندگی عمومی ادامه دارد. مبارزه انسان مبارزه ای است که اگر متوقف شود، ناگزیر او را در سیاه چاله طبیعت و عادات رذیله و اعتیاد فرو خواهد برد.

جوزانی در آرزوی سفر سال به سال و قرن به تاریخ این سرزمین و همراهی و همراهی با تک تک قهرمانان و شیران سنگ خورده خود است و دوباره آنها را می خواند و در دنیای خیالی با آنها می جنگد و می جنگد. و این مبارزه را ادامه دهید تا جوهر مبارز بودن امروز و در دنیای واقعی دوباره گسترش یابد.

رسانه تصویری سخت و سرد است. پیدا کردنش سخته ما خیلی آن را می خواهیم، ​​اما رسانه ها به سختی می توانند حتی اندکی به ما بدهند. راه رسیدن به این هدف، مبارزه و صبور بودن و البته تمرکز بر آنچه باید گفته شود است. این راهی است که جعفری گیوزانی، چنانکه از کارنامه هنری چهل ساله اش برمی آید، کوشیده است در آن بپیماید: راه مبارزه.

گیوزانی به شدت نگران تاریخ ایران و استعمار و مبارزه با استعمار است. جوزانی در آرزوی سفر سال به سال و قرن به تاریخ این سرزمین و همراهی و همراهی با تک تک قهرمانان و شیران سنگ خورده خود است و دوباره آنها را می خواند و در دنیای خیالی با آنها می جنگد و می جنگد. و این مبارزه را ادامه دهید تا جوهر مبارز بودن امروز و در دنیای واقعی دوباره گسترش یابد.

  صبر کن؛ بالاخره خانه دار می شوی

جعفری ایران را در مسیر تندباد حوادث می بیند و برای اینکه ایران و ایرانیان پختگی خود را بیازمایند، راه دشوار مبارزه بی امان را پیش می برد. این مبارزه پرتلاطم تنها زمانی امکان پذیر است که ایرانیان بتوانند حافظه تاریخی خود را زنده کنند و گذشته پر حادثه خود را به یاد آورند. قلب ایران تاریخی از نیش دشمنی و جهل زخم خورده است و این دل زخمی اگر بخواهد مرهمی بیابد و آرام بگیرد باید از پشت دیوار سکوت بیرون بیاید و شجاعانه با گذشته خود روبرو شود و در رویا به آن پی ببرد. آسایش خیالی آینده وجود نخواهد داشت.

مبارزه از نظر سینمای جوزانی جوهر زندگی و جوهر انسان بودن است. اصولاً اگر قرار باشد صلح و دستاورد باشد، این آرامش جز در میانه مبارزه و با مبارزه حاصل نمی شود و هر عجله در پرهیز از مبارزه و تنبلی در آن یا ترس از آن نتیجه ای جز باخت نخواهد داشت. راحتی

مبارزه یوسانی مبارزه ای است که ریشه در خود انسان دارد و ثمره آن تا بیرونی ترین لایه های زندگی عمومی ادامه دارد. مبارزه انسان مبارزه ای است که اگر متوقف شود، ناگزیر او را در سیاه چاله طبیعت و عادات رذیله و اعتیاد فرو خواهد برد. بیرون آمدن از آنها یا گرفتار نشدن آنها با مبارزه امکان پذیر است و این مبارزه است که می تواند نجات دهنده انسان باشد. انسان امروز چنان در عادات و خیالات غرق شده است که مبارزه را فراموش کرده و فراموش کرده است که اگر مبارزه نبود آن مقداری که امروز دارد را نداشت.

  تاپیکو به همراه پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی غدیر سهامدار بزرگترین واحد یوتیلیتی کشور شدند.

فرم هنری جعفری گیوزانی که در سینما موفق تر از تلویزیون اجرا شده، فرمی برآمده از این چالش است. در واقع آثار هنری جعفری کم و بیش همان مبارزه و شکل مبارزه است. مبارزه ای برای بازجویی از سینما و تلویزیون تا بتواند زبان مبارزه تاریخی ملت را بگوید و مخاطب را از خواب آلودگی و رخوت نجات دهد. داستان هنری جعفری جوزانی داستان مبارزه است.

نویسنده: دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ / استاد و محقق دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید