رسانه های لندن و عربستان با فیلم های مادران مردگان ترحم می خرند!

مصطفی عیوضی روزنامه نگار در توییتر نوشت: در روز مرگ پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف کوکائین که به جنایتکارانه ترین و بی سابقه ترین اقدامات تروریستی در کلمبیا معروف است، مادرش گفت: پسرم مرد خوبی بود. بی بی سی و ... که با ایجاد چرخه خشونت، شرورهای بالقوه را به تروریست های واقعی تبدیل کردند، با فیلم های مادران مردگان ترحم کنید!

مصطفی عیوضی روزنامه نگار در توییتر نوشت: در روز مرگ پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف کوکائین که به جنایتکارانه ترین و بی سابقه ترین اقدامات تروریستی در کلمبیا معروف است، مادرش گفت: پسرم مرد خوبی بود. بی بی سی و … که با ایجاد چرخه خشونت، شرورهای بالقوه را به تروریست های واقعی تبدیل کردند، با فیلم های مادران مردگان ترحم کنید!

  اعلام مرگ برجام گفتگوهای احیا

دیدگاهتان را بنویسید