رشد بی سابقه تورم جهانی

نماینده سازمان ملل در نشست داووس گفت: انتظار می رود تورم به دلیل جنگ بین روسیه و اوکراین به سطوح بی سابقه ای افزایش یابد.

به گفته رجانیوس؛ محمود محی الدین، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست داووس گفت: انتظار می رود تورم به دلیل جنگ بین روسیه و اوکراین به سطوح بی سابقه ای افزایش یابد.

محی‌الدین در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس افزود: بحران‌هایی که کشورها از سال 2020 تجربه می‌کنند بر رشد و تورم تأثیر گذاشته است.

محی الدین توضیح داد که پس از حوادث اخیر در اوکراین، مشکلات اقتصادی به دلیل وابستگی به نفت و مواد غذایی به ویژه گندم روسیه و اوکراین بدتر شده است.

وی گفت: قبل از بحران به دلیل زنجیره تامین نگرانی از رکود تورمی وجود داشت اما برخی اقدامات انجام شده برای مبارزه با تورم تاثیر منفی بر تورم دارد.

او گفت: «در جهان عرب، حتی اگر ارزهای ما به هم مرتبط باشند، تورم با افزایش نرخ بهره یا سیاست پولی قابل درمان نیست، بلکه باید با اقدامات سیاست مالی همراه باشد.»

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل افزایش درآمد و ایجاد فرصت های شغلی است که برخلاف آنچه در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد، تاثیر بیشتری بر افزایش نرخ سود دارد.

  دعوت از نیروهای خدماتی از پایگاه خدماتی D1400

دیدگاهتان را بنویسید