رشد چک های وصولی در خرداد

12511 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت چک های مبادله شده در خرداد ماه، در مجموع 6 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزش حدود 3 میلیون و 424 هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل 7.7 فقره افزایش داشته است. درصد و از نظر مقدار 24.9 درصد افزایش داشته است.

استان تهران با حدود 2 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزش یک میلیون و 771 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را از چک های مبادله ای دارد و استان های اصفهان و خراسان رضوی در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 6 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزش 350 هزار میلیارد ریال وصول شد. تعداد چک های وصولی در خردادماه نسبت به ماه قبل 8.1 درصد افزایش داشته است.

همچنین در مدت زمان تعیین شده 90.5 درصد از کل چک های مبادله شده وصول شده است. در اردیبهشت ماه سال جاری 90.2 درصد از چک های مبادله شده وصول شده است.

در خرداد ماه امسال حدود دو میلیون فقره چک به ارزش بیش از یک هزار و 610 میلیارد ریال در استان تهران وصول شد که 91.3 درصد از چک های صادر شده را تشکیل می دهد.

در ماه مذکور، در بین استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک مبادله شده در استان های گیلان 93.3 درصد، خوزستان 91.9 درصد و البرز 91.6 درصد توزیع شده است.

در خرداد ماه امسال بیش از 640 هزار فقره چک به ارزش 374 هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.

  شیائومی نیز در حال ورود به بازار خودرو است

تعداد چک‌های برگشتی خرداد ماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۴.۶ درصد و از نظر مبلغ ۹.۵ درصد افزایش داشته است.

در ماه تعیین شده به ترتیب 9.5 و 10.9 درصد از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده برگشت داده شده است.

استان های خراسان شمالی با 13.3 درصد، کوگیلویه و بوریر احمد با 12.5 درصد و لرستان با 12.4 درصد بیشترین تعداد چک برگشتی در خرداد ماه را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس آمار بانک مرکزی مهم ترین دلیل عدم وصول چک های صندوق در خرداد ماه کسری ترازنامه است.

در مدت مذکور 621 هزار فقره چک به ارزش بیش از 361 هزار میلیارد ریال به دلیل کاستی یا نبود موجودی برگشت خورده است.

استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، زنجان و گلستان بیشترین درصد چک های برگشتی را به دلیل عدم موجودی در خرداد ماه دارند.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید