رشد 56.5 درصدی گندم و مصرف گندم صنعتی در سال 1400

به گزارش رجانیوس، مدیرکل توزیع و هماهنگی فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش 56.5 درصدی مصرف گندم و گندم صنعتی در سال 1400 نسبت به سال 99 خبر داد و گفت: مهمترین دلیل افزایش مصرف، عدم افزایش مصرف است. بهبود درصد فروش گندم در این بخش و عرضه کل نیاز به این محصول یک استراتژی دولت است.

«حجت براتعلی» با بیان اینکه میزان مصرف گندم در بخش صنفی و صنعتی در سال گذشته (1400) به طور تصاعدی افزایش یافته است، می افزاید: طبق آمار، مصرف اصناف و صنعت از 874 هزار و 277 تن در سال 1399 به یک تن رسیده است. میلیون و 368 هزار و 31 تن در سال 1400 افزایش یافت.

مدیر کل توزیع و هماهنگی فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: حجم مصرف گندم در صنعت و صنعت در سال 1399 نسبت به سال 1398، 13 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع فروش گندم در کشور در سال 1399 بالغ بر 11 میلیون و 111 هزار تن بوده که در سال 1400 به 11 میلیون و 770 هزار تن رسیده و رشد 6 درصدی داشته است.

  امارات از آمریکا برای انصارالله می خواهد

دیدگاهتان را بنویسید