رشد 73 درصدی مالیات بر نتیجه به دست آمده برای 1400 شخص حقوقی

13085 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، دکتر داود منظور، مدیرعامل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این مالیات به دلیل مشارکت و تمکین داوطلبانه اشخاص حقوقی کشور در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است. .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مالیات عامل شفافیت اقتصادی و رشد اقتصاد کشور است افزود: امسال در مدت تعیین شده برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی بیش از 330 هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی دریافت شد. در این پایه مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از افزایش 200 درصدی نرخ مالیات افراد این بخش خبر داد. وی با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته مشارکت بسیار خوبی در بخش خصوصی صورت گرفته است، افزود: مودیان محترم به صورت داوطلبانه و بر اساس اعتماد متقابل بین سازمان و مؤدیان این سازمان و همچنین اصل شفافیت فعالیت اقتصادی، مالیات اکسپرس برای عملکرد سال 1400 نسبت به عملکرد سال 1399 200 درصد افزایش داشته است.

وی با تشکر از مودیان محترم که مالیات خود را صادقانه به سازمان مالیاتی اعلام کردند، تاکید کرد: رشد اظهارنامه ها و درآمدهای اظهاری نشان دهنده اعتماد بین سازمان مالیاتی و مؤدی است که موجب گسترش عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی در کشور می شود.

پایان/

  44،474 نفر وام مسکن دریافت کردند

دیدگاهتان را بنویسید