رضا رشیدپور در دو قاب; از «سازندگان خودروهای سرکوب شده» تا «در به در»

رضا رشیدپور در دو قاب; از «سازندگان خودروهای سرکوب شده» تا «در به در»

  ما نباید از مذاکرات راضی باشیم

دیدگاهتان را بنویسید