رفتار دستوری در خانه ها و اجاره ها کار را پیچیده می کند

6451 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، نایب رئیس کمیته اصل 90 مسکن کشور گفت: گاهی نظارت با دخالت در امور اشتباه گرفته می شود. یکی از بسیاری از کارهای اشتباه این است که دولت می خواهد دستور را اجرا کند. حل مسئله نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه آنها را پیچیده می کند. برای جلوگیری از سفته بازی در بخش مسکن باید نظارت صورت گیرد.

وی گفت: امروز باید به مسکن نگاه کنیم. با تولید انبوه مسکن و برابری عرضه و تقاضا مشکل مسکن و افزایش اجاره بها حل می شود.

پیمان فر تاکید کرد: در شرایط امروز که 5.5 میلیون مسکن با کمبود مواجه هستیم، اگر بخواهیم قیمت مسکن گمرک را کنترل کنیم، نتیجه خوبی نخواهد داشت.

پایان /

  فوری مجوز پیشنهادی واردات خودرو به هیئت وزیران ارائه شد

دیدگاهتان را بنویسید