رنگ تازه و لعاب صنایع دستی با سه اقدام حکومت مردمی

به گزارش سرمقاله، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه توئیتر خود نوشت:

رنگ و لعاب تازه صنایع دستی با سه اقدام دولت مردمی در 200 روز:

19 صنایع دستی فراموش شده در 18 استان احیا شدند.

155 مجوز برای صنایع دستی از مشاغل داخلی ثبت شده و در حال حاضر ثبت شده است.

1100 میلیارد تن تجهیزات در اختیار فعالان صنعتگر قرار گرفت.

12255 خبر اولیه

پایان /

  سود غیرقابل پیش بینی شرکت های فناوری

دیدگاهتان را بنویسید