رهبران سیاسی غرب برای حمایت از شورشیان و تخریب کنندگان امنیت کشور سنگ تمام گذاشته اند. بهتر است مدعیان حقوق ملت ایران به جای شعارهای دروغین به تحریم های ضد انسانی چند دهه خود علیه ملت ایران پایان دهند.

گروه سیاسی رجانیوز: ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا و غرب نوشت: رویکرد دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره با نفاق و رفتار دوگانه همراه بوده است.

وی ادامه داد: در قیام های اخیر، رهبران سیاسی آمریکا و بعضا اروپا، رسانه های آنها و همچنین رسانه های فارسی مورد حمایت غرب، از یک واقعه تلخ که در حال بررسی است و با شعار حمایت از حقوق مردم، سوء استفاده کردند. ملت ایران از یاغیان حمایت کردند و تخریب کنندگان امنیت کشور سنگ تمام گذاشتند، اما حضور میلیونی مردم در خیابان ها و میادین کشور در حمایت از نظام و کشورشان و مخالفت های سرسختانه آنها را نادیده گرفتند و یا تحقیر کردند. آشوب.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بی شک جنگ ترکیبی و شناختی دشمنان علیه ملت ایران همراه با صدها مورد از ناکامی های ننگین آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم ایران هستند باید شعارهای دروغین خود را رها کرده و به چندین دهه تحریم ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران پایان دهند.».

  آیا تورم همچنان بالا خواهد ماند؟

دیدگاهتان را بنویسید