رهبری بانک ملت در نظام بانکی کشور ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک در پایان هشتمین ماه سال جاری در چندین شاخص از جمله حاشیه سود عملیاتی، درآمد حاصل از تسهیلات ریالی و ارزی، درآمد سپرده، ترازنامه و درصدی از سهم بهبود یافته است. تسهیلات، سپرده ها و سهم درصدی ریالی و ارزی سپرده های چهار ریالی و درصد آنها و همچنین سپرده های ارزی رتبه اول را در بین بانک های کشور به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، بانک ملت با حاشیه سود عملیاتی ماهانه (تراز عملیاتی) 47 هزار میلیارد ریال و حاشیه سود عملیاتی تجمعی (تراز عملیاتی) نزدیک به 354 هزار میلیارد ریال بر سکوی اول سیستم بانکی کشور قرار دارد. در پایان آبان ماه سال جاری

بانک ملت که با سرمایه 262 هزار میلیارد ریال و نماد وبملت یکی از بانک های فعال بازار سرمایه کشور محسوب می شود، در درآمد خالص (هزینه) کارمزدهای جمعی نیز با رقم 45 هزار میلیارد در رتبه اول قرار دارد. ریال.e به دست آورد

در عین حال وبملت از نظر درآمد تسهیلات ماهانه با مبلغی نزدیک به 87000 میلیارد ریال و در مجموع درآمد تسهیلات با مبلغی در حدود 586000 میلیارد ریال رتبه اول را در بین بانک ها دارد.

درآمد انباشته سپرده بانک ملت در پایان آبان ماه سال جاری 58 میلیون و 744 هزار میلیارد ریال گزارش شد که این بانک را در رتبه اول بانک های کشور قرار داد.

در عین حال مجموع درآمد کارمزد این بانک خصوصی شده نیز بیش از 60 میلیون و 974 هزار میلیارد ریال ثبت شده است و بانک ملت در این زمینه در گام نخست نظام بانکی ایستاده است.

  وزیر کشور برای دیدار با مراجع و دانشمندان به قم سفر کرد

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید